Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

De erfbelasting

Disponible
285 p.
2022
Livre
Auteur(s): Delanote Mark

In dit boek wordt de erfbelasting in kaart gebracht. Daarbij wordt vertrokken vanuit de regelgeving zoals deze bestaat in het Vlaamse Gewest. Telkenmale wordt wel de vergelijking gemaakt met de regelgeving zoals deze van toepassing is in het Waalse en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De (vaak complexe) regelgeving wordt stelselmatig geïllustreerd aan de hand van enkele praktische voorbeelden. Ook de talrijke standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (die niet altijd stroken met diegene van de federale overheid) komen aan bod.

In het handboek wordt ruim aandacht besteed aan alle relevante aspecten die met de erfbelasting verband houden. Zo wordt onder meer uitvoerig ingegaan op het belastbaar voorwerp. De talrijke fictiebepalingen die in de regelgeving zijn opgenomen, worden daarbij onder de loep genomen. Voorts wordt ook stilgestaan bij de belastingplicht zelf, de bepaling van de belastbare grondslag, de tarieven, de verminderingen en vrijstellingen ...

 Eenieder die zich in de erfbelasting wenst te verdiepen zal in dit boek ongetwijfeld zijn gading vinden.

ISBN 9789048644841 - Numéro de commande 202227001
De erfbelasting
€ 75,00
Etudiants € 29,00

In dit boek wordt de erfbelasting in kaart gebracht. Daarbij wordt vertrokken vanuit de regelgeving zoals deze bestaat in het Vlaamse Gewest. Telkenmale wordt wel de vergelijking gemaakt met de regelgeving zoals deze van toepassing is in het Waalse en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De (vaak complexe) regelgeving wordt stelselmatig geïllustreerd aan de hand van enkele praktische voorbeelden. Ook de talrijke standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (die niet altijd stroken met diegene van de federale overheid) komen aan bod.

In het handboek wordt ruim aandacht besteed aan alle relevante aspecten die met de erfbelasting verband houden. Zo wordt onder meer uitvoerig ingegaan op het belastbaar voorwerp. De talrijke fictiebepalingen die in de regelgeving zijn opgenomen, worden daarbij onder de loep genomen. Voorts wordt ook stilgestaan bij de belastingplicht zelf, de bepaling van de belastbare grondslag, de tarieven, de verminderingen en vrijstellingen ...

 Eenieder die zich in de erfbelasting wenst te verdiepen zal in dit boek ongetwijfeld zijn gading vinden.


Inhoudstafel

Algemene inleidende beschouwingen

I. Belastbaar voorwerp
II. Belastingplichtigen en belastingschuldigen
III. Belastbare grondslag
IV. Tarieven
V. Verminderingen
VI. Vrijstellingen
VII. Wijze van heffing

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter