Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Codex Fiscaal recht 2022-2023 (deel 1 en 2)

Disponible
1.736 p.
2022
Livre
Auteur(s): De Jonckheere Miguel, Haelterman Axel, Maes Luc, Vyncke Kenneth

De reeds bekende Codex Fiscaal Recht, oorspronkelijk samengesteld door Prof. K. Geens in 1994, kende met ingang van de editie 2012-2013 een zekere gedaanteverwisseling. De codex werd omgevormd tot twee delen om het gebruiksgemak te bevorderen. Het eerste deel bestaat uit de inkomstenbelastingen, het internationaal belastingrecht en belasting over de toegevoegde waarde. Het tweede deel omvat de indirecte belastingen (registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten en diverse rechten en taksen), de lokale en regionale fiscaliteit, de met inkomsten gelijkgestelde belastingen en ook het nieuwe wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. De codex blijft daarmee het ideale instrument om de fiscale praktijkbeoefenaar en de met fiscaal recht geconfronteerde student te begeleiden bij zijn volledige praktijk respectievelijk studie.

 De samenstellers hebben gestreefd naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding door o.a. een passende selectie (gebaseerd op hun praktijk- en doceerervaring) van bijzondere wetgeving en besluiten, precieze kruisverwijzingen, zeer nauwkeurige aanduiding van teksten, tekstonderdelen, zinsgedeelten of zelfs individuele termen die gewijzigd werden t.o.v. vroegere teksten, enz.

 De Codex Fiscaal Recht editie 2022-2023 is bijgewerkt t.e.m. B.S. 8 augustus 2022.

Uitgangspunt voor de samenstelling van het deel I – Inkomstenbelastingen is de wetgeving die geldt voor het aanslagjaar 2023.

ISBN 9789048644643 - Numéro de commande 202227000
Codex Fiscaal recht 2022-2023 (deel 1 en 2)
€ 178,00
Abonnés € 143,00
Etudiants € 49,00

De reeds bekende Codex Fiscaal Recht, oorspronkelijk samengesteld door Prof. K. Geens in 1994, kende met ingang van de editie 2012-2013 een zekere gedaanteverwisseling. De codex werd omgevormd tot twee delen om het gebruiksgemak te bevorderen. Het eerste deel bestaat uit de inkomstenbelastingen, het internationaal belastingrecht en belasting over de toegevoegde waarde. Het tweede deel omvat de indirecte belastingen (registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten en diverse rechten en taksen), de lokale en regionale fiscaliteit, de met inkomsten gelijkgestelde belastingen en ook het nieuwe wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. De codex blijft daarmee het ideale instrument om de fiscale praktijkbeoefenaar en de met fiscaal recht geconfronteerde student te begeleiden bij zijn volledige praktijk respectievelijk studie.

 De samenstellers hebben gestreefd naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding door o.a. een passende selectie (gebaseerd op hun praktijk- en doceerervaring) van bijzondere wetgeving en besluiten, precieze kruisverwijzingen, zeer nauwkeurige aanduiding van teksten, tekstonderdelen, zinsgedeelten of zelfs individuele termen die gewijzigd werden t.o.v. vroegere teksten, enz.

 De Codex Fiscaal Recht editie 2022-2023 is bijgewerkt t.e.m. B.S. 8 augustus 2022.

Uitgangspunt voor de samenstelling van het deel I – Inkomstenbelastingen is de wetgeving die geldt voor het aanslagjaar 2023.


Inhoudstafel

WOORD VOORAF

ALGEMENE INHOUDSOPGAVE

DEEL 1

I - ALGEMEEN

II - INKOMSTENBELASTINGEN

— Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

— K.B. van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

— Bijzondere wetgeving

III - INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT

IV - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

— BTW-Richtlijn 2006/112/EG

— Uitvoeringsverordening BTW-Richtlijn 2006/112/EG

— Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

— Koninklijke besluiten

— Ministeriële besluiten

DEEL 2

V - INVORDERING VAN FISCALE EN NIET-FISCALE SCHULDVORDERINGEN

— Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

VI - DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN

— Wetboek diverse rechten en taksen

VII - LOKALE EN REGIONALE FISCALITEIT

— Vlaams Gewest

— Brussels Hoofdstedelijk Gewest

VIII - REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

— Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest)

— Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

IX - SUCCESSIERECHTEN

— Wetboek van successierechten (Vlaams Gewest)

— Wetboek van successierechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

X - MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN

— Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (Vlaams Gewest)

— Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter