Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Codex Economie 2022-2023

Disponible
1.690 p.
2022
Livre

Verzameling van wetteksten voor economisten 2022-2023

Het is een gemeenplaats te stellen dat deze tijd gekenmerkt wordt door een overvloed aan wetten en reglementen. Evenzeer is het een gemeenplaats om voor te houden dat iedereen meer dan ooit geacht wordt om van die overvloed kennis te nemen en kennis te hebben.
De bedoeling van het voorliggend werk bestaat erin zinvolle schaarste te scheppen in die overvloed, en dit voor een studentengroep die in het latere beroepsleven herhaaldelijk de waarheidswaarde van die gemeenplaatsen aan den lijve zal ondervinden.
Economisten zoeken het recht niet op, zij pleiten het niet, zij spreken het niet uit. Zij genieten het twijfelachtige voordeel er middenin te zitten.
Deze wettenbundeling wil een aanzet zijn voor de toekomstige economisten om niet te vergeten dat recht bronnen heeft, en dat een belangrijke, zo niet de belangrijkste bron van recht de wet is.
En mochten ze alles willen vergeten, dat ze dan één ding onthouden: het recht mag dan een constante zijn, de wet is dat zeker niet. De wet wordt voortdurend gewijzigd.
Het is vanuit die wetenschap dat een student economie deze Codex moet consulteren: het doel bestaat erin de wetteksten te leren raadplegen en te leren lezen, maar niet om ze met de kwalificatie “onveranderlijk en definitief” in het geheugen op te slaan.

De Codex Economie 2022-2023 is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2022.

ISBN 9789048644636 - Numéro de commande 202224103
Codex Economie 2022-2023
€ 133,00
Abonnés € 107,00
Etudiants € 41,00

Verzameling van wetteksten voor economisten 2022-2023

Het is een gemeenplaats te stellen dat deze tijd gekenmerkt wordt door een overvloed aan wetten en reglementen. Evenzeer is het een gemeenplaats om voor te houden dat iedereen meer dan ooit geacht wordt om van die overvloed kennis te nemen en kennis te hebben.
De bedoeling van het voorliggend werk bestaat erin zinvolle schaarste te scheppen in die overvloed, en dit voor een studentengroep die in het latere beroepsleven herhaaldelijk de waarheidswaarde van die gemeenplaatsen aan den lijve zal ondervinden.
Economisten zoeken het recht niet op, zij pleiten het niet, zij spreken het niet uit. Zij genieten het twijfelachtige voordeel er middenin te zitten.
Deze wettenbundeling wil een aanzet zijn voor de toekomstige economisten om niet te vergeten dat recht bronnen heeft, en dat een belangrijke, zo niet de belangrijkste bron van recht de wet is.
En mochten ze alles willen vergeten, dat ze dan één ding onthouden: het recht mag dan een constante zijn, de wet is dat zeker niet. De wet wordt voortdurend gewijzigd.
Het is vanuit die wetenschap dat een student economie deze Codex moet consulteren: het doel bestaat erin de wetteksten te leren raadplegen en te leren lezen, maar niet om ze met de kwalificatie “onveranderlijk en definitief” in het geheugen op te slaan.

De Codex Economie 2022-2023 is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2022.


Inhoudstafel

INHOUDSOVERZICHT

I. GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

II. PUBLIEK RECHT

III. BURGERLIJK RECHT

IV. GERECHTELIJK RECHT

V. SOCIAAL RECHT

VI. ONDERNEMINGS- EN ECONOMISCH RECHT

VII. REGISTERS

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter