Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Bijzondere overeenkomsten: de essentie

Disponible
616 p.
2022
Livre
Auteur(s): Maarten Dambre


Maarten Dambre bespreekt in dit boek volgende bijzondere overeenkomsten:
- koop (met inbegrip van de consumentenkoop en internationale koop van roerende goederen)
- huur (met inbegrip van woninghuur, handelshuur en studentenhuur)
- aanneming (met inbegrip van woningbouw)
- lastgeving
- bewaargeving
- dading
Er werd eveneens een deel m.b.t. bewaargeving toegevoegd. Het boek kan ook als handig naslagwerk worden gebruikt door rechtspractici zoals advocaten, magistraten en notarissen.

ISBN 9789048644803 - Numéro de commande 202222403
Bijzondere overeenkomsten: de essentie
€ 85,00
Etudiants € 40,00


Maarten Dambre bespreekt in dit boek volgende bijzondere overeenkomsten:
- koop (met inbegrip van de consumentenkoop en internationale koop van roerende goederen)
- huur (met inbegrip van woninghuur, handelshuur en studentenhuur)
- aanneming (met inbegrip van woningbouw)
- lastgeving
- bewaargeving
- dading
Er werd eveneens een deel m.b.t. bewaargeving toegevoegd. Het boek kan ook als handig naslagwerk worden gebruikt door rechtspractici zoals advocaten, magistraten en notarissen.


Inhoudstafel

WOORD VOORAF
 
INLEIDING
 
DEEL I. KOOP
 
HOOFDSTUK 1. ESSENTIËLE BESTANDDELEN
HOOFDSTUK 2. GELDIGHEIDSVEREISTEN
HOOFDSTUK 3. VORM - BEWIJS - KOSTEN - INTERPRETATIE
HOOFDSTUK 4. VERBINTENISSEN VAN DE VERKOPER
HOOFDSTUK 5. VERBINTENISSEN VAN DE KOPER
HOOFDSTUK 6. CONSUMENTENKOOP
HOOFDSTUK 7. INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE GOEDEREN
 
DEEL II. HUUR

 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGRIPPEN
HOOFDSTUK 2. HOOFDBESTANDDELEN VAN DE HUUR
HOOFDSTUK 3. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN
 HOOFDSTUK 4. VORM EN BEWIJS
HOOFDSTUK 5. DUUR - OPZEGGING - VERLENGING
HOOFDSTUK 6. VERBINTENISSEN VAN DE VERHUURDER
HOOFDSTUK 7. VERBINTENISSEN VAN DE HUURDER
HOOFDSTUK 8. HUUROVERDRACHT - ONDERHUUR
HOOFDSTUK 9. VERKOOP VAN HET GEHUURDE GOED
HOOFDSTUK 10. EINDE VAN DE HUUR
HOOFDSTUK 11. HUUR VAN ROERENDE GOEDEREN
HOOFDSTUK 12. WONINGHUUR
HOOFDSTUK 13. STUDENTENHUUR
HOOFDSTUK 14. HANDELSHUUR
 
DEEL III. AANNEMING

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGRIPPEN
HOOFDSTUK 2. HET TOT STAND KOMEN VAN DE AANNEMING
HOOFDSTUK 3. VERBINTENISSEN VAN DE AANNEMER
HOOFDSTUK 4. VERBINTENISSEN VAN DE OPDRACHTGEVER
HOOFDSTUK 5. ONDERAANNEMING
HOOFDSTUK 6. TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT EN DE AANNEMER
HOOFDSTUK 7. AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN
HOOFDSTUK 8. HET RISICO VOOR HET VERGAAN
HOOFDSTUK 9. EINDE VAN DE AANNEMING
HOOFDSTUK 10. WONINGBOUW
 
DEEL IV. LASTGEVING
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGRIPPEN
HOOFDSTUK 2. GELDIGHEIDSVEREISTEN
HOOFDSTUK 3. BEWIJS
HOOFDSTUK 4. OMVANG VAN DE LASTGEVING
HOOFDSTUK 5. VERBINTENISSEN VAN DE LASTHEBBER
HOOFDSTUK 6. VERBINTENISSEN VAN DE LASTGEVER
HOOFDSTUK 7. UITWERKING VAN DE LASTGEVING JEGENS DERDEN
HOOFDSTUK 8. EINDE VAN DE LASTGEVING
 
DEEL V. BEWAARGEVING
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGRIPPEN
HOOFDSTUK 2. VRIJWILLIGE BEWAARGEVING
HOOFDSTUK 3. NOODBEWAARGEVING
HOOFDSTUK 4. ONEIGENLIJKE BEWAARGEVING
HOOFDSTUK 5. SEKWESTER
 
DEEL VI. DADING
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGRIPPEN
HOOFDSTUK 2. GELDIGHEIDSVEREISTEN
HOOFDSTUK 3. VORM EN BEWIJS
HOOFDSTUK 4. INTERPRETATIE EN TOEPASSINGSGEBIED

 

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter