Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

BAMACODEX 1 – Staats- en bestuursrecht 2022-2023

Attendu
1.572 p.
2022
Livre

Deze interuniversitaire BAMACODEX, in de eerste plaats bedoeld voor studenten, geeft u een volledig overzicht van de basiswetgeving, nodig voor de studie van opleidingsonderdelen zoals “Publiekrecht”, “Staatsrecht”, “Publiekrechtelijke instellingen”, “Bestuursrecht”, “Administratief Recht”, “Geschillen van bestuur”, “Rechtsbescherming tegen de overheid”, “Juridisch instrumentarium van de overheid”, enz., volgens een thematische structuur. Wat de geregionaliseerde materies betreft, bevat deze codex slechts de teksten zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest.

Thans werden de teksten bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2022.

De bamacodexen zijn verkrijgbaar als pakket van 3 delen (1, 2A + 2B en 3)
Of als totaalpakket van 4 delen (1, 2A + 2B, 3 en 4)

 

ISBN 9789048644599 - Numéro de commande 202221100
BAMACODEX 1 – Staats- en bestuursrecht 2022-2023
€ 75,00
Abonnés € 60,00
Etudiants € 36,00

Deze interuniversitaire BAMACODEX, in de eerste plaats bedoeld voor studenten, geeft u een volledig overzicht van de basiswetgeving, nodig voor de studie van opleidingsonderdelen zoals “Publiekrecht”, “Staatsrecht”, “Publiekrechtelijke instellingen”, “Bestuursrecht”, “Administratief Recht”, “Geschillen van bestuur”, “Rechtsbescherming tegen de overheid”, “Juridisch instrumentarium van de overheid”, enz., volgens een thematische structuur. Wat de geregionaliseerde materies betreft, bevat deze codex slechts de teksten zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest.

Thans werden de teksten bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2022.

De bamacodexen zijn verkrijgbaar als pakket van 3 delen (1, 2A + 2B en 3)
Of als totaalpakket van 4 delen (1, 2A + 2B, 3 en 4)

 


Inhoudstafel

INHOUDSOVERZICHT

I. STAATSRECHT

1. Grondwet

2. Staatshervorming

3. Rechten van de mens

4. Europees recht

5. Verdragenrecht

II. Bestuursrecht

II.1. Algemeen bestuursrecht

1. Algemeen

2. Bestuurlijke organisatie (decentralisatie - verzelfstandiging)

3. Taalwetgeving

4. Formele motivering bestuurshandelingen

5. Openbaarheid van bestuur

6. Ombudslieden

7. Bescherming van persoonsgegevens

8. Ambtenarenrecht

9. Bestuurlijk goederenrecht/Publiek-privaat domein

10. Contracten met de overheid

11. Bestuurlijke handhaving

II.2. Rechtsbescherming

1. Grondwettelijk Hof

2. Raad van State

3. Vlaamse bestuursrechtscolleges

4. Burgerlijke rechter

5. Rekenhof

6. Verjaring van schuldvorderingen tegen de staat

II.3. Bijzonder bestuursrecht

1. Omgevingsrecht

2. Migratierecht

III. Registers

Alfabetisch register

Chronologisch register

Raadpleeg hier de gedetailleerde inhoudstafel

 

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter