Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

De hervorming van het goederenrecht - ter attentie van het notariaat

Disponible
314 p.
2021
Livre
Editor(s): Erneux Pierre-Yves, Gerlo Iris
Auteur(s): Erneux Pierre-Yves, Evrard Olivier, Franssens Esther, Gerlo Iris, Kamp Barbara, Popa Raluca, Roeland Sebastian, Van Zuylen Jan, Vandyck Dora

Het goederenrecht van het oud Burgerlijk Wetboek is dood. Leve het nieuwe boek 3 van het Burgerlijk Wetboek!

Vergis u niet. Dit nieuwe boek 3 is niet alleen een strikt “technische” hervorming. Uiteraard worden grotendeels de ontwikkelingen in de rechtspraak geïntegreerd en de belangrijkste controverses beslecht. Maar, op ambitieuzer vlak, luidt het ook bepaalde evoluties in, waaronder een nieuwe opvatting omtrent de ruimte in drie dimensies.

Praktisch gezien heeft het nieuwe boek 3 gevolgen voor bijna alle domeinen van het notarieel recht en dus ook voor de meeste notariële akten: uiteraard voor de akten die rechtstreeks verband houden met het goederenrecht (vestiging, overdracht, tenietgaan van zakelijke gebruiksrechten, enz.), maar ook voor alle akten waarin in meer of mindere mate goederenrechtelijke begrippen worden gebruikt (overdracht van onroerende en roerende goederen, vermogensplanning en structurering van vermogens, enz.).

Dit omvangrijke werk is niet zomaar samen te vatten als “weer” een analyse (van de hervorming). Het beoogt niet alleen een systematische commentaar te geven op alle titels van boek 3, maar ook aan te zetten tot nadenken vanuit een notariële benadering, die zelf wordt ingegeven door het zoeken naar een evenwicht tussen rechtszekerheid en de creativiteit van de practici. De toelichting zal daarom vaak lovend, soms kritisch, maar altijd constructief zijn.

ISBN 9782807208179 - Numéro de commande 202216303
De hervorming van het goederenrecht - ter attentie van het notariaat
€ 85,00

Het goederenrecht van het oud Burgerlijk Wetboek is dood. Leve het nieuwe boek 3 van het Burgerlijk Wetboek!

Vergis u niet. Dit nieuwe boek 3 is niet alleen een strikt “technische” hervorming. Uiteraard worden grotendeels de ontwikkelingen in de rechtspraak geïntegreerd en de belangrijkste controverses beslecht. Maar, op ambitieuzer vlak, luidt het ook bepaalde evoluties in, waaronder een nieuwe opvatting omtrent de ruimte in drie dimensies.

Praktisch gezien heeft het nieuwe boek 3 gevolgen voor bijna alle domeinen van het notarieel recht en dus ook voor de meeste notariële akten: uiteraard voor de akten die rechtstreeks verband houden met het goederenrecht (vestiging, overdracht, tenietgaan van zakelijke gebruiksrechten, enz.), maar ook voor alle akten waarin in meer of mindere mate goederenrechtelijke begrippen worden gebruikt (overdracht van onroerende en roerende goederen, vermogensplanning en structurering van vermogens, enz.).

Dit omvangrijke werk is niet zomaar samen te vatten als “weer” een analyse (van de hervorming). Het beoogt niet alleen een systematische commentaar te geven op alle titels van boek 3, maar ook aan te zetten tot nadenken vanuit een notariële benadering, die zelf wordt ingegeven door het zoeken naar een evenwicht tussen rechtszekerheid en de creativiteit van de practici. De toelichting zal daarom vaak lovend, soms kritisch, maar altijd constructief zijn.


Inhoudstafel

Voorwoord
Preambule
Inleiding

Titel 1. Algemene bepalingen
Titel 2. Indelingen van goederen
Titel 3. Eigendomsrecht
Titel 4. Mede-eigendom
Titel 5. Burenrelaties
Titel 6. Recht van vruchtgebruik
Titel 7. Erfpachtrecht
Titel 8. Opstalrecht
Titel 9. Wijzigingsbepalingen - opheffingsbepalingen - overgangsrecht - inwerkingtreding

Bijlagen
Index

 

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter