Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Codex bouwrecht 2021

Disponible
1.480 p.
2021
Livre
Editor(s): Deketelaere Kurt, Dujardin Jean, Uytterhoeven Kristof
Auteur(s): Eeckhout A, Van Breugel Bert, Windmolders Danny

Deze codex is juridisch intradisciplinair. De auteurs willen alle juridische hoeken en kantjes van het bouwgebeuren aftasten. Zeer bewust beperken ze zich daarom niet tot privaatrecht of tot publiekrecht. Alle aspecten, zowel van contractenrecht, zakenrecht of aansprakelijkheidsrecht, administratief recht, milieurecht of stedenbouwrecht, fiscaal recht, vennootschapsrecht of sociaal recht, en nog veel meer, komen aan bod.

Deze codex is een compagnon die u kan begeleiden bij alle fases van het bouwgebeuren. Hij is zowel bedoeld voor de aannemer of promotor, voor de architect of een studiebureau, alsook voor een opdrachtgever-bouwheer.

Voor de editie 2021 werden de teksten in deze codex bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2021.

Is onderdeel van de reeks Codexen

ISBN 9789048642311 - Numéro de commande 202211303
Codex bouwrecht 2021
€ 112,00
Abonnés € 90,00
Etudiants € 50,00

Deze codex is juridisch intradisciplinair. De auteurs willen alle juridische hoeken en kantjes van het bouwgebeuren aftasten. Zeer bewust beperken ze zich daarom niet tot privaatrecht of tot publiekrecht. Alle aspecten, zowel van contractenrecht, zakenrecht of aansprakelijkheidsrecht, administratief recht, milieurecht of stedenbouwrecht, fiscaal recht, vennootschapsrecht of sociaal recht, en nog veel meer, komen aan bod.

Deze codex is een compagnon die u kan begeleiden bij alle fases van het bouwgebeuren. Hij is zowel bedoeld voor de aannemer of promotor, voor de architect of een studiebureau, alsook voor een opdrachtgever-bouwheer.

Voor de editie 2021 werden de teksten in deze codex bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2021.

Is onderdeel van de reeks Codexen


Inhoudstafel

INHOUDSOVERZICHT

I. ACTOREN
 A. AANNEMER
 B. ARCHITECT
 C. VASTGOEDMAKELAAR

II. BOUWEN EN MILIEURECHT
 A. AFVALSTOFFEN
 B. BODEMSANERING
 C. BOSSEN
 D. BROWNFIELD
 E. DUINEN
 F. GROND- EN PANDENBELEID
 G. GRONDENBANK
 H. LANDINRICHTING
 I. NATUURBEHOUD
 J. OMGEVING
 K. ONROEREND ERFGOED
 L. WATER

III. BOUWEN EN ADMINISTRATIEF RECHT
 A. DOMEINGOEDEREN
 B. HUISVESTING
 C. LEEGSTAND EN VERKROTTING
 D. ONTEIGENINGEN
 E. OVERHEIDSOPDRACHTEN
 F. PRODUCTEN
 G. STADSVERNIEUWING
 H. VEILIGHEID
 I. WEGEN

IV. BOUWEN EN ENERGIERECHT
 A. ALGEMEEN ENERGIEBELEID
 B. GELUIDSISOLATIE

V. BOUWEN EN ZAKENRECHT
 A. GOEDEREN EN ZAKELIJKE RECHTEN
 B. ERFPACHT
 C. OPSTAL

VI. BOUWEN EN CONTRACTEN- EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
 A. ALGEMEEN VERBINTENISSENRECHT
 B. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
 C. KOOP
 D. HUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN
 E. HUUR VAN WERKEN EN VAN DIENSTEN
 F. BURENHINDER
 G. LASTGEVING
 H. HYPOTHEEK
 I. VERJARING
 J. WONINGBOUW

VII. BOUWEN EN CONSUMENTENRECHT

VIII. BOUWEN EN INTELLECTUELE RECHTEN

IX. BOUWEN EN VENNOOTSCHAPSRECHT

X. BOUWEN EN FISCAAL RECHT

XI. BOUWEN EN SOCIAAL RECHT

XII. BOUWEN EN STRAFRECHT

XIII. BOUWEN EN PROCESRECHT
 A. DESKUNDIGENONDERZOEK
 B. RECHTSPLEGING INZAKE HUUR VAN GOEDEREN EN UITHUISZETTING

Raadpleeg hier de gedetailleerde inhoudstafel

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter