Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

De juridische beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed

Disponible
440 p.
2021
Livre
Auteur(s): Vandenhende Lise
Ouvrage de la collection Bibliotheek Omgevingsrecht

Naar meer bindende criteria

Onroerend erfgoed vormt als onderdeel van het bredere begrip erfgoed een randvoorwaarde voor de leefkwaliteit en de culturele sterkte van onze samenleving. Het behoud van onroerend erfgoed is dan ook essentieel om de kwaliteit van het leefmilieu van een samenleving te garanderen. De juridische bescherming van onroerend erfgoed vormt hier één aspect van en start bij de selectie van wat onder de bescherming zal vallen. De criteria op grond waarvan de selectie gebeurt zijn evenwel zeer vaag, wat resulteert in maatschappelijke kritiek op de doelmatigheid van het beschermingsbeleid.

Dit boek gaat na of sterkere bindende criteria voor de selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed tot een doelmatigere bescherming van onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest kunnen leiden. Hiertoe vergelijken we zowel de definiërende als de selectiecriteria uit het Vlaamse Gewest met het Werelderfgoedverdrag, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Deze kritische analyse mondt uit in 25 gerichte aanbevelingen met betrekking tot de selectie van onroerend erfgoed die leiden tot een doelmatiger beschermingsbeleid.

Tip! Ontdek het webinar "Onroerend erfgoed is overal" van deze auteur

ISBN 9789048641277 - Numéro de commande 202211301
De juridische beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed
€ 119,00
Abonnés € 95,00

Naar meer bindende criteria

Onroerend erfgoed vormt als onderdeel van het bredere begrip erfgoed een randvoorwaarde voor de leefkwaliteit en de culturele sterkte van onze samenleving. Het behoud van onroerend erfgoed is dan ook essentieel om de kwaliteit van het leefmilieu van een samenleving te garanderen. De juridische bescherming van onroerend erfgoed vormt hier één aspect van en start bij de selectie van wat onder de bescherming zal vallen. De criteria op grond waarvan de selectie gebeurt zijn evenwel zeer vaag, wat resulteert in maatschappelijke kritiek op de doelmatigheid van het beschermingsbeleid.

Dit boek gaat na of sterkere bindende criteria voor de selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed tot een doelmatigere bescherming van onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest kunnen leiden. Hiertoe vergelijken we zowel de definiërende als de selectiecriteria uit het Vlaamse Gewest met het Werelderfgoedverdrag, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Deze kritische analyse mondt uit in 25 gerichte aanbevelingen met betrekking tot de selectie van onroerend erfgoed die leiden tot een doelmatiger beschermingsbeleid.

Tip! Ontdek het webinar "Onroerend erfgoed is overal" van deze auteur


Inhoudstafel

Deel 1. QUID “DE JURIDISCHE BESCHERMENSWAARDIGHEID VAN ONROEREND ERFGOED”?
Hoofdstuk 1. Erfgoed
Hoofdstuk 2. Onroerend erfgoed
Hoofdstuk 3. De juridische beschermenswaardigheid
DEEL II. DEFINIËRENDE CRITERIA
Hoofdstuk 1. Beschermingsinstrumenten
Hoofdstuk 2. Erfgoedwaarde
Hoofdstuk 3. Het belang van onroerend erfgoed
Hoofdstuk 4. Naar meer bindende definiërende criteria?
Hoofdstuk 5. Besluit
DEEL III. SELECTIECRITERIA
Hoofdstuk 1. Inhoudelijke selectiecriteria
Hoofdstuk 2. Procedurele selectiecriteria
Hoofdstuk 3. Beleidsmatige selectiecriteria
Hoofdstuk 4. Naar meer bindende selectiecriteria?
Hoofdstuk 5. Besluit
DEEL IV. NAAR MEER BINDENDE CRITERIA?
Hoofdstuk 1. Bindende criteria en de vereiste van doelmatigheid
Hoofdstuk 2. Aanbevelingen voor een doelmatige bescherming
DEEL V. ALGEMENE CONCLUSIE
BIBLIOGRAFIE

DANKWOORD

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter