Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Feestnummer TROS nummer 100: 25 boeiende inzichten in het omgevingsrecht

Disponible
140 p.
2021
Revue

Met trots stellen we u het honderdste nummer van TROS voor. Het Tijdschrift voor Ruimtelijke ordening, Omgeving en Stedenbouw bestaat ondertussen al 25 jaar en dat konden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom is het honderdste nummer los verkrijgbaar. Dit nummer bevat 25 bijdragen, één voor elke jaargang.

De bijdragen behandelen de drie klassieke domeinen van de ruimtelijke ordening – planning, vergunningen en handhaving – alsook de wat nieuwere domeinen van de rechtsbescherming en de realisatie.

 Wenst u liever een abonnement op dit tijdschrift? Abonneer u hier.

Numéro de commande 201201304
Feestnummer TROS nummer 100: 25 boeiende inzichten in het omgevingsrecht
€ 69,00

Met trots stellen we u het honderdste nummer van TROS voor. Het Tijdschrift voor Ruimtelijke ordening, Omgeving en Stedenbouw bestaat ondertussen al 25 jaar en dat konden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom is het honderdste nummer los verkrijgbaar. Dit nummer bevat 25 bijdragen, één voor elke jaargang.

De bijdragen behandelen de drie klassieke domeinen van de ruimtelijke ordening – planning, vergunningen en handhaving – alsook de wat nieuwere domeinen van de rechtsbescherming en de realisatie.

 Wenst u liever een abonnement op dit tijdschrift? Abonneer u hier.


Inhoudstafel

1. HOELANG BLIJFT DE PLANOLOGIE IN HET VERDOMHOEKJE ZITTEN IN VLAANDEREN? (G. Allaert)

2. CIRCULAIRE RUIMTELIJKE ORDENING: VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN VOOR DE OVERHEID OM DIE TE STIMULEREN (X. Buijs)

3. DE TOCHT VAN RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN NAAR BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN (P. Cabus)

4. ZIT HET STREVEN NAAR HET BEHOUD VAN OPEN RUIMTE IN EEN PATSTELLING? (P.-J. Defoort)

5. ZOALS HET KLOKJE THUIS TIKT, TIKT HET NERGENS – AANVULLEND PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN WONINGEN EN DE RUIMTELIJKE ORDENING (F. De Preter)

6. HET GEWESTPLAN: EEN STORENDE FACTOR IN HET RUIMTELIJK BELEID (A. Desmet)

7. RECHTSBESCHERMING IN HET NIEUWE VLAAMSE ONTEIGENINGSDECREET: EEN ONVOLTOOIDE SYMFONIE (T. De Waele)

8. DE ZORG VOOR HET ERFGOED ZELF IS ZORGELIJK GEWORDEN (A.M. Draye)

9. HANDHAVING IN DE IDEALE WERELD (P. Lefranc)

10. HOE EN WAAROM? DAAROM EN ZO (H. Leinfelder)

11. FLEXIBILITEIT IN DE RUIMTELIJKE PLANNING OF ONDANKS DE RUIMTELIJKE PLANNING? (D. Lindemans)

12. “INSTRUMENTENDECREET”: PARLEMENTAIRE HOORZITTING VAN 18 FEBRUARI 2020 MET DE VOORZITTER VAN DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING – ONROEREND ERFGOED (SARO) (F. Loosveldt)

13. VERNIETIGD DOOR DE RAAD VAN STATE: OVER AND OUT? (J. Lust)

14. EEN RO-DE DRAAD (R. Mortier)

15. DE PREVENTIEVE VORDERING INZAKE BURENHINDER: EEN BIJKOMEND WAPEN IN HET OMGEVINGSRECHT? (B. Schelstraete)

16. BESTEMMINGSVOORSCHRIFT OF INRICHTINGSVOORSCHRIFT, MEER DAN EEN DISCUSSIE OVER HET GESLACHT DER ENGELEN (F. Sebreghts en P.-J. Van de Weyer)

17. REGELNEVERIJ AD HOC VS. VISIE & ALGEMEEN BELANG (H. Sebreghts)

18. “I HAVE A DREAM”: VLAAMSE BESTUURSRECHTSPRAAK IN HET OMGEVINGSRECHT (E. Storms)

19. IMPACT VAN DE EUROPESE REGELGEVING OP DE RUIMTELIJKE PLANNING. HOEVEEL ‘RUIMTE’ HEEFT DE BEVOEGDE OVERHEID NOG? (M. Strubbe)

20. DECRETALE RUST? (W. Vandevyvere)

21. DE BELEIDSMATIG GEWENSTE ONTWIKKELING: EEN HUIS MET VELE (VERBORGEN) KAMERS (B. Van Herreweghe)

22. LANDBOUWOPPERVLAKTE: MAG HET (EINDELIJK) WAT MINDER? (G. Van Hoorick)

23. WAT NIET WEET, WAT NIET DEERT? PLEIDOOI VOOR DE VERPLICHTE INDIVIDUELE KENNISGEVING VAN ELKE NIEUWE PUBLIEKRECHTELIJKE ERFDIENSTBAARHEID (S. Verbist)

24. RECHTSZEKERHEID DOOR RECHTERLIJK BEGELEIDE REGULARISATIE ALS WERKELIJKE FINALITEIT VAN DE BESTUURLIJKE LUS IN ARTIKEL 34 VAN HET DBRC-DECREET EN IN DE FRANSE CODE DE L’URBANISME? (J. Verkest)

25. RECHTSZEKERHEID EN FLEXIBILITEIT, TWEE WEZENLIJK OMSTREDEN CONCEPTEN?” (G. Vloebergh en B. Hubeau)

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter