Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Telefonieonderzoek in het strafrecht

Disponible
83 p.
2020
Livre
Auteur(s): Daeninck Philip
Ouvrage de la collection Strafrecht en politierecht

Het telefonieonderzoek vormt sinds geruime tijd een standaardonderdeel van nagenoeg elk strafdossier. De resultaten ervan zijn vaak richtinggevend voor de verderzetting van een lopend onderzoek, dan wel doorslaggevend in het kader van de bewijslast ten gronde. Zonder twijfel kan worden gesteld dat het telefonieonderzoek een machtig wapen vormt in de strijd tegen criminaliteit.

De wijze waarop gesprekken gevoerd worden, kende de voorbije decennia een opmerkelijke evolutie. Zo werd de "vaste” telefoon vervangen door de gsm, die op haar beurt plaats moest ruimen voor een ware zakcomputer, met name de smartphone. De wetgeving botste geregeld op haar limieten om deze evolutie bij te houden. In dit werk wordt een praktisch overzicht gegeven van de onderzoekshandelingen die verricht kunnen worden inzake telefonie. De veelal in juridische tijdschriften verspreide rechtsleer wordt samengebundeld tot één geheel. De betreffende wetsartikelen worden hierbij grondig besproken, met oog voor de toepassing in de praktijk, waarbij ruime aandacht gaat naar de voorbije evoluties teneinde een correct zicht te verkrijgen op de huidige regelgeving.

ISBN 9789048639168 - Numéro de commande 202203104
Telefonieonderzoek in het strafrecht
€ 36,00

Het telefonieonderzoek vormt sinds geruime tijd een standaardonderdeel van nagenoeg elk strafdossier. De resultaten ervan zijn vaak richtinggevend voor de verderzetting van een lopend onderzoek, dan wel doorslaggevend in het kader van de bewijslast ten gronde. Zonder twijfel kan worden gesteld dat het telefonieonderzoek een machtig wapen vormt in de strijd tegen criminaliteit.

De wijze waarop gesprekken gevoerd worden, kende de voorbije decennia een opmerkelijke evolutie. Zo werd de "vaste” telefoon vervangen door de gsm, die op haar beurt plaats moest ruimen voor een ware zakcomputer, met name de smartphone. De wetgeving botste geregeld op haar limieten om deze evolutie bij te houden. In dit werk wordt een praktisch overzicht gegeven van de onderzoekshandelingen die verricht kunnen worden inzake telefonie. De veelal in juridische tijdschriften verspreide rechtsleer wordt samengebundeld tot één geheel. De betreffende wetsartikelen worden hierbij grondig besproken, met oog voor de toepassing in de praktijk, waarbij ruime aandacht gaat naar de voorbije evoluties teneinde een correct zicht te verkrijgen op de huidige regelgeving.


Inhoudstafel

  1. Situering, beknopte geschiedenis en terminologie
  2. De identificatie (art. 46bis Sv.)
  3. De registratie/lokalisering (art. 88bis Sv.)
  4. De tapmaatregel (art. 90ter e.v. Sv.)
  5. Conclusie

Download de volledige inhoudstafel hier.

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter