Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Themis 113 - Gerechtelijk recht

Disponible
123 p.
2020
Livre
Editor(s): Allemeersch Benoît, Voet Stefaan
Auteur(s): Allemeersch Benoît, De Lathauwer Nino, Van den Bergh Bart, Vandenbussche Wannes, Voet Stefaan
Ouvrage de la collection Themis

Prof. Stefaan Voet geeft aan de hand van de meest recente rechtspraak de belangrijkste actuele ontwikkelingen binnen het domein van de versnelde rechtspleging zoals:

  • korte debatten rechtspleging,
  • maatregelen alvorens recht te doen,
  • kort geding.

Prof. Benoît Allemeersch neemt de huidige sanctieregeling in het burgerlijk proces onder de loep, onder meer inzake middelen van onontvankelijkheid, nietigheden (onder andere taalgebruik) en termijnen.

Dr. Wannes Vandenbussche en mr. Nino De Lathauwer geven een inwijding in het nieuwe Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek over bewijs. De hervorming streeft ernaar om de bewijsregels aan te passen aan de behoeften van de rechtszoekenden in de 21ste eeuw. Zij besteden in hun bijdrage aandacht aan twee grote leerstukken: de bewijslast en de bewijsstandaard.

Raadsheer Bart Van Den Bergh geeft een overzicht van het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken. Hij doet dit aan de hand van enkele recente wetswijzigingen (onder andere met betrekking tot de nietigheidsleer, de taalwet gerechtszaken, bescherming bedrijfsgeheimen, enzovoort) en de meest recente (cassatie) rechtspraak.

ISBN 9789048638871 - Numéro de commande 202206200
Themis 113 - Gerechtelijk recht
€ 45,00

Prof. Stefaan Voet geeft aan de hand van de meest recente rechtspraak de belangrijkste actuele ontwikkelingen binnen het domein van de versnelde rechtspleging zoals:

  • korte debatten rechtspleging,
  • maatregelen alvorens recht te doen,
  • kort geding.

Prof. Benoît Allemeersch neemt de huidige sanctieregeling in het burgerlijk proces onder de loep, onder meer inzake middelen van onontvankelijkheid, nietigheden (onder andere taalgebruik) en termijnen.

Dr. Wannes Vandenbussche en mr. Nino De Lathauwer geven een inwijding in het nieuwe Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek over bewijs. De hervorming streeft ernaar om de bewijsregels aan te passen aan de behoeften van de rechtszoekenden in de 21ste eeuw. Zij besteden in hun bijdrage aandacht aan twee grote leerstukken: de bewijslast en de bewijsstandaard.

Raadsheer Bart Van Den Bergh geeft een overzicht van het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken. Hij doet dit aan de hand van enkele recente wetswijzigingen (onder andere met betrekking tot de nietigheidsleer, de taalwet gerechtszaken, bescherming bedrijfsgeheimen, enzovoort) en de meest recente (cassatie) rechtspraak.


Inhoudstafel

Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het gebied van kort geding en versnelde rechtspleging
I. Inleiding
II. Korte debatten
III. Maatregelen alvorens recht te doen
IV. Kort geding

Recente ontwikkelingen op het stuk van sancties in het burgerlijk procesrecht
I. Geen algemene theorie van sancties
II. Middelen van niet-ontvankelijkheid
III. Nietigheidsexcepties
IV. Wering uit de debatten
V. Dilatoire excepties
VI. Slotbedenking

Het hervormde bewijsrecht. Capita selecta
I. Inleiding
II. Bewijslast
III. Bewijsstandaard

Het gerechtelijk deskundigenonderzoek: recente wetgeving en actuele tendensen in de (cassatie)rechtspraak
I. Nieuwe wetgeving
II. Recente cassatierechtspraak

> Bekijk hier de volledige inhoudstafel

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter