Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Arbeidsrecht deel 1, 2 en 3

Disponible
2020
Livre
Editor(s): Hendrickx Frank, Engels Chris
Auteur(s): Ankaert Eveline, Clerebaut Karlien, De Groof Sarah, Engels Chris, Feremans Koen, Franchimont Alex, Goyvaerts Jurgen, Hendrickx Frank, Pecinovsky Pieter, Reyniers Kelly, Taes Simon, Van Bever Aline, Van den Bergh Piet, Vanderpoorten Annemarie, Vanhegen Miet, Verdonck Inge, Wouters Mathias
Ouvrage de la collection Arbeidsrecht KU Leuven

Deze uitgave “Arbeidsrecht” (2020) is de derde editie en bevat een volledig geactualiseerde bijwerking van de vorige editie (2017). Alleen zo blijft het voldoende relevant en inzetbaar en kan de dynamiek van het arbeidsrecht gevat worden. Met de ambitie om de volledige breedte van het arbeidsrecht te bestrijken, werden ook nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals nieuwe vormen van arbeid, flexibele verloning, aansprakelijkheid in arbeidsverhoudingen en de vakbondsafvaardiging.

De aanpak blijft dezelfde als in de vorige editie. Een lange reeks kernthema’s wordt verdiepend en gespecialiseerd aangesneden, waarbij gestreefd wordt naar grondige maar toch bevattelijke overzichtsteksten, die uitgebreid ingaan op wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

De selectie van de behandelde topics kwam tot stand, zoals voorheen, op basis van wat zowel in de theorie als in de praktijk van het arbeidsrecht leeft. Het werk wordt nog steeds uitgegeven in drie vaste boekdelen, die elk onderling verbonden onderwerpen bevatten.

Numéro de commande 202205106
Arbeidsrecht deel 1, 2 en 3
€ 285,00
Abonnés € 252,00

Deze uitgave “Arbeidsrecht” (2020) is de derde editie en bevat een volledig geactualiseerde bijwerking van de vorige editie (2017). Alleen zo blijft het voldoende relevant en inzetbaar en kan de dynamiek van het arbeidsrecht gevat worden. Met de ambitie om de volledige breedte van het arbeidsrecht te bestrijken, werden ook nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals nieuwe vormen van arbeid, flexibele verloning, aansprakelijkheid in arbeidsverhoudingen en de vakbondsafvaardiging.

De aanpak blijft dezelfde als in de vorige editie. Een lange reeks kernthema’s wordt verdiepend en gespecialiseerd aangesneden, waarbij gestreefd wordt naar grondige maar toch bevattelijke overzichtsteksten, die uitgebreid ingaan op wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

De selectie van de behandelde topics kwam tot stand, zoals voorheen, op basis van wat zowel in de theorie als in de praktijk van het arbeidsrecht leeft. Het werk wordt nog steeds uitgegeven in drie vaste boekdelen, die elk onderling verbonden onderwerpen bevatten.


Inhoudstafel

DEEL I
A. Algemeen
1. Arbeidsrecht en Europa (Frank Hendrickx)
2. Bronnen van het arbeidsrecht (Kelly Reyniers)
3. Taalgebruik in de onderneming
(Chris Engels)
4. Sociaal strafrecht (Pieter Pecinovsky)
B. Arbeidsrelaties
5. Aard van de arbeidsrelatie (Jurgen Goyvaerts)
6. Werving, selectie en arbeidsbemiddeling
(Pieter Pecinovsky)
7. Uitzendarbeid en terbeschikkingstelling
(Piet Van den Bergh & Frank Hendrickx)
8. Deeltijdwerk (Sarah De Groof)
9. Nieuwe vormen van arbeid (Mathias Wouters)

DEEL II
C. Arbeidsvoorwaarden (I)
10. Loon (Annemarie Vanderpoorten)
11. Flexibele verloning: tussen hr-tool en juridisch
concept (Inge Verdonck)
12. Arbeidstijd (Sarah De Groof)
13. Wijziging van arbeidsvoorwaarden
(Aline Van Bever & Simon Taes)
14. Concurrentie, bescherming van knowhow en
afwerving (Frank Hendrickx & Aline Van Bever)
15. Thematische verloven (Koen Feremans)
16. Aansprakelijkheid in de arbeidsrelatie (Simon
Taes)
D. Arbeidsvoorwaarden (II)
17. Welzijn op het werk (Kelly Reyniers)
18. Arbeidsongeschiktheid (Miet Vanhegen)
19. Discriminatie (Frank Hendrickx)
20. Psychosociale risico's en grensoverschrijdend
gedrag op het werk (Eveline Ankaert & Alex
Franchimont)
21. Privacy en elektronisch toezicht (Frank Hendrickx)
22. Sociale media en de arbeidsrelatie
(Frank Hendrickx)

DEEL III
E. Einde van de arbeidsverhouding
23. Opzegging van de arbeidsovereenkomst in
het kader van de wet van 26 december 2013 (Chris Engels)
24. Motivering van ontslag (Chris Engels)
25. Ontslag om dringende reden (Chris Engels)
26. Ontslag beschermde werknemers (Karlien Clerebaut)
F. Collectieve arbeidsverhoudingen
27. De vakbondsafvaardiging (Chris Engels)
28. De Europese ondernemingsraad (Chris Engels)
29. Collectieve arbeidsovereenkomsten (Chris Engels)
30. Overgang van onderneming (Chris Engels)
31. Collectief ontslag en sluiting van onderneming (Chris Engels)
32. Collectieve actie (Pieter Pecinovsky)

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter