Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Praktijkgids Gemeentewegendecreet

Disponible
196 p.
2020
Livre
Auteur(s): Braet Johan, Charlier Francis, Clays Steven

Goed op weg met het nieuwe Decreet Gemeentewegen - praktijkgids voor lokale besturen en professionals

Sinds 1 september 2019 is in Vlaanderen het nieuw Decreet Gemeentewegen van kracht. Er zijn nieuwe regels voor gemeentewegen, hun aanleg, wijziging, beheer, handhaving, enz. Het lokale beleid moet bijdragen aan een veilig wegennet en een fijnmazig netwerk van trage wegen. Steden en gemeenten krijgen meer instrumenten en autonomie om deze doelstellingen te realiseren.

Deze praktijkgerichte gids geeft een gedetailleerd beeld van het nieuwe decreet. De nieuwe regelgeving wordt gekaderd en waar nodig geïnterpreteerd. Decreetartikelen worden vertaald naar concrete procedures. De gevolgen van de herziening van de fameuze Buurtwegenwet worden in kaart gebracht. Bijzondere aandacht gaat naar de koppeling met sectorregelgeving zoals het omgevingsrecht.

Naast het strikt juridische luik biedt de gids ook een praktische kijk en handreikingen op de uitdagingen waarvoor lokale besturen staan op het vlak van gemeentewegen, vanuit een bijzondere focus op de trage wegen. Dit deel wordt gestoffeerd met goede voorbeelden.

Deze inhoud, gecombineerd met een reeks modeldocumenten, maakt deze gids onmisbaar voor iedereen die beroepsmatig met de uitwerking van het decreet wordt geconfronteerd.

ISBN 9789048637089 - Numéro de commande 202191205
Praktijkgids Gemeentewegendecreet
€ 39,00
Abonnés € 31,00

Goed op weg met het nieuwe Decreet Gemeentewegen - praktijkgids voor lokale besturen en professionals

Sinds 1 september 2019 is in Vlaanderen het nieuw Decreet Gemeentewegen van kracht. Er zijn nieuwe regels voor gemeentewegen, hun aanleg, wijziging, beheer, handhaving, enz. Het lokale beleid moet bijdragen aan een veilig wegennet en een fijnmazig netwerk van trage wegen. Steden en gemeenten krijgen meer instrumenten en autonomie om deze doelstellingen te realiseren.

Deze praktijkgerichte gids geeft een gedetailleerd beeld van het nieuwe decreet. De nieuwe regelgeving wordt gekaderd en waar nodig geïnterpreteerd. Decreetartikelen worden vertaald naar concrete procedures. De gevolgen van de herziening van de fameuze Buurtwegenwet worden in kaart gebracht. Bijzondere aandacht gaat naar de koppeling met sectorregelgeving zoals het omgevingsrecht.

Naast het strikt juridische luik biedt de gids ook een praktische kijk en handreikingen op de uitdagingen waarvoor lokale besturen staan op het vlak van gemeentewegen, vanuit een bijzondere focus op de trage wegen. Dit deel wordt gestoffeerd met goede voorbeelden.

Deze inhoud, gecombineerd met een reeks modeldocumenten, maakt deze gids onmisbaar voor iedereen die beroepsmatig met de uitwerking van het decreet wordt geconfronteerd.


Inhoudstafel

TITEL I.
HET GEMEENTEWEGENDECREET TOEGELICHT

TITEL II.
HET GEMEENTEWEGENDECREET EN DE SECTORREGELGEVING

TITEL III.
AANBEVELINGEN EN GOOD PRACTICES

TITEL IV.
MODELLEN

Bekijk de volledige inhoudstafel

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter