Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Tijdschrift van de Politierechters (T.Pol.)/ Journal des Juges de Police (J.Pol.) (jaargang 2020 / année 2020)

Disponible
2020
Revue
Editeur(s): Van Wilderode Mieke
Auteur(s): Bollen Niels, Desmedt Eric, Dessoy Thomas, Dusesoi Kristine, Geukens Paul, Mannaert Stijn, Marot Jean-François, Van Trimpont Dirk

De aandacht van het tijdschrift gaat vooral uit naar vijf grote rubrieken:

  • verkeersrecht en verkeerswetgeving
  • verzekeringsrecht
  • overheidsaansprakelijkheid
  • schadeloosstelling (lichamelijke en materiële schade)
  • strafrecht en strafrechtelijke procedure

Daarnaast komen uiteenlopende thema’s aan bod (bevoegdheid, strafprocedure, contractuele aangelegenheden, enz.).

Numéro de commande 201203200
Tijdschrift van de Politierechters (T.Pol.)/ Journal des Juges de Police (J.Pol.) (jaargang 2020 / année 2020)
Abonnés € 139,00

De aandacht van het tijdschrift gaat vooral uit naar vijf grote rubrieken:

  • verkeersrecht en verkeerswetgeving
  • verzekeringsrecht
  • overheidsaansprakelijkheid
  • schadeloosstelling (lichamelijke en materiële schade)
  • strafrecht en strafrechtelijke procedure

Daarnaast komen uiteenlopende thema’s aan bod (bevoegdheid, strafprocedure, contractuele aangelegenheden, enz.).

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter