die Keure Educatief

Secundair onderwijs

Krass 2e graad - set 1 (modules 1-2 + vademecum) - D&A-D
9789048641147
982020500
17,00
Krass 2e graad - set 2 (modules 3-4) - D&A-D
9789048643073
982020501
12,00
Krass 2e graad - set 3 (modules 5-6) - D&A-D
9789048643080
982020502
12,00
cover Krass 2e graad - vademecum
Krass 2e graad - Vademecum D&A-D
9789048643103
982020503
9,00
Krass 3e graad - set 1 (modules 1-2) - D&A-D
9789048645350
982020510
10,10
Krass 3e graad - set 2 (modules 3-4) - D&A-D
9789048645367
982020511
10,10
Krass 3e graad - set 3 (modules 5-6) - D&A-D
9789048645374
982020512
10,10

Wordt verwacht

Solanum 5.1 - KathOndVla - cursus (zonder component wetenschappen)
9789048614424
907070051
25,35
Solanum 5/6 - KathOndVla - met component wetenschappen - module 1
9789048603909
907070101
20,95
Solanum 5/6 - KathOndVla - met component wetenschappen - module 2
9789048603916
907070102
20,95
Solanum 5/6 - KathOndVla - met component wetenschappen - module 3
9789048603923
907070103
20,95
Solanum 5 - GO! - cursus (1u en 2u)
9789048631629
907070070
30,50
Solanum 6.1 - KathOndVla - cursus (zonder component wetenschappen)
9789048614455
907070061
25,35
Solanum 6 - GO! - cursus (1u en 2u)
9789048632091
907070071
30,50

Wordt verwacht

Speak up 6 - leerwerkboek
9789048624515
964010105
27,90
Unplugged - handleiding 1e graad (digitaal)
9789048624133
901150203
14,30

Wordt verwacht

Unplugged - leerlingenboekje 1e graad
9789048624126
901150202
3,55
Unplugged - quizkaarten 1e graad
9789048630448
901150204
14,20