die Keure Educatief

Secundair onderwijs

Krass 2e graad - set 1 (modules 1-2 + vademecum) - D&A-D
9789048641147
982020500
17,00
Krass 2e graad - set 2 (modules 3-4) - D&A-D
9789048643073
982020501
12,00
Krass 2e graad - set 3 (modules 5-6) - D&A-D
9789048643080
982020502
12,00
cover Krass 2e graad - vademecum
Krass 2e graad - Vademecum D&A-D
9789048643103
982020503
9,00
Krass 3e graad - set 1 (modules 1-2) - D&A-D
9789048645350
982020510
10,10
Krass 3e graad - set 2 (modules 3-4) - D&A-D
9789048645367
982020511
10,10
Krass 3e graad - set 3 (modules 5-6) - D&A-D
9789048645374
982020512
10,10

Wordt verwacht

Nando 1 - set modules (incl. vademecum)
9789048634675
946060010
57,40
Nando 2 - set modules (incl. vademecum)
9789048637065
946060020
57,40
Nando 3 – set modules basispakket (D&A)
9789048640720
946060090
32,70
Nando 3 - set modules (D - 4uur)
9789048640744
946060092
58,15
Nando 3 - set modules (D - 5uur)
9789048640751
946060093
60,60
Nando 3 – set modules STEM-pakket (D&A)
9789048640737
946060091
6,50
Nando 4 - leerboek A (D-4 uur)
9789048643417
946060120
21,85
Nando 4 - leerboek A (D-5 uur)
9789048643424
946060121
23,00
Nando 4 - leerboek B (D-4 uur)
9789048643431
946060122
21,85
Nando 4 - leerboek B (D-5 uur)
9789048643448
946060123
23,00
Nando 4 - leerboek C (D-4 uur)
9789048644476
946060124
21,85
Nando 4 - leerboek C (D-5 uur)
9789048644490
946060125
23,00
Nando 4 - leerboek D (D-4 uur)
9789048644483
946060126
21,85