die Keure Educatief

Secundair onderwijs

VBTL 1 - leerwerkboek Getallen, algebra, data en onzekerheid, incl. wiskundeportfolio
9789048634699
945050265
31,30
VBTL 1 - leerwerkboek Meetkunde en metend rekenen
9789048634705
945050266
31,30
VBTL 5/6 - GO - leerboek analyse 1 - 3/4 uur
9789048624751
943030285
37,80
VBTL 5/6 - GO - leerboek analyse 1: reële functies - 7 uur
9789048624713
943030280
38,40
VBTL 5/6 - GO! - leerboek analyse 2: differentiaalrekening A
9789048629060
943030284
38,40
VBTL 5/6 - GO - leerboek complexe getallen - 7 uur
9789048624737
943030282
25,90
VBTL 5/6 - GO - leerboek goniometrie - 7 uur
9789048624720
943030281
28,20
VBTL 5/6 - GO - leerboek lineaire algebra - 7 uur
9789048624744
943030283
35,40
VBTL 5/6 - GO - leerboek matrices en stelsels - 3/4 uur
9789048624768
943030286
22,30
VBTL 5/6 - KathOndVla - leerboek analyse 3: verloop van functies LW6/8
9789048603862
945050120
34,20
VBTL 5/6 - KathOndVla - leerboek combinatoriek en kansrekening
9789048619993
945050095
34,90
VBTL 5/6 - KathOndVla - leerboek complexe getallen
9789048619955
945050093
32,90
VBTL 5/6 - KathOndVla - leerboek exponentiële en logaritmische functies LP B
9789086611935
942020212
18,00
VBTL 5/6 - KathOndVla - leerboek financiële algebra
9789048608485
945050101
26,20
VBTL 5/6 - KathOndVla - leerboek goniometrische functies LP B
9789086615032
942020215
18,00
VBTL 5/6 - KathOndVla - leerboek Matrices en stelsels beknopt
9789048620029
945050102
32,50
VBTL 5/6 - KathOndVla - leerboek Matrices en stelsels uitgebreid
9789048614608
945050091
33,00
VBTL 5/6 - KathOndVla - leerboek rationale functies LP B
9789086615049
942020218
18,00
VBTL 5/6 - KathOndVla - leerboek ruimtemeetkunde
9789048620005
945050097
38,30
VBTL 5/6 - KathOndVla - leerboek statistiek LP B
9789086614868
942020214
26,50