die Keure Educatief

Secundair onderwijs

Crisp 3 - set modules D&A, incl. Roots
9789048641130
964010202
23,70
Crisp 4 - set modules D&A
9789048643370
964010212
23,70
Crisp 5 - set modules D&A
9789048646357
964010222
25,70

Wordt verwacht

Crisp Roots 2e graad D&A-finaliteit
9789048643394
964010213
10,50
VBTL 3 - leerwerkboek Getallen & functies D&A
9789048640645
945050306
24,20
VBTL 3 - leerwerkboek Meetkunde D&A
9789048640713
945050307
24,30
VBTL 4 - leerwerkboek Functies, stelsels en data en onzekerheid, incl. portfolio computationeel denken D&A
9789048643042
945050330
28,90
VBTL 4 - leerwerkboek Telproblemen en ruimtemeetkunde D&A
9789048643059
945050331
18,20
VBTL 4 - leerwerkboek Vectoren en goniometrie D&A-STEM
9789048643066
945050332
9,90
VBTL 5/6 - GO - leerboek analyse 1 - 3/4 uur
9789048624751
943030285
37,80
VBTL 5/6 - GO - leerboek analyse 1: reële functies - 7 uur
9789048624713
943030280
38,40
VBTL 5/6 - GO! - leerboek analyse 2 - 3/4 uur
9789048629077
943030287
28,10
VBTL 5/6 - GO! - leerboek analyse 2: differentiaalrekening A
9789048629060
943030284
38,40
VBTL 5/6 - GO! - leerboek analyse 3: differentiaalrekening B
9789048629121
943030293
35,40
VBTL 5/6 - GO! - leerboek analyse 4: integraalrekening 7u
9789048629145
943030295
38,40
VBTL 5/6 - GO! - leerboek analytische vlakke meetkunde van de 2e graad - 7u
9789048629169
943030297
28,20
VBTL 5/6 - GO! - leerboek combinatieleer en kansrekening
9789048629107
943030290
35,40
VBTL 5/6 - GO - leerboek complexe getallen - 7 uur
9789048624737
943030282
25,90
VBTL 5/6 - GO - leerboek goniometrie - 7 uur
9789048624720
943030281
28,20
VBTL 5/6 - GO - leerboek lineaire algebra - 7 uur
9789048624744
943030283
35,40