die Keure Educatief

Secundair onderwijs

Active filters

Methodes Secundair onderwijs: iSee Kapitaal
Vakken Secundair onderwijs: ICT
Jaren: 4e jaar

VAK

STROOM OF FINALITEIT

iSee - algoritmisch denken - Scratch 2.0
9789048620647
908090057
9,60
iSee - algoritmisch denken - Structorizer/Javascript
9789048609581
908090038
9,80
iSee - gegevensbeheer - Access 2016
9789048624850
908090064
9,60
iSee - Inter(net)werken - Windows 10
9789048624829
908090061
9,60
iSee - Multimedia en presentatie 2016
9789048632541
908090066
9,60