die Keure Educatief

Wiskunde  |  A-stroom, D- en D&A-finaliteit

VBTL

Van Basis tot Limiet (VBTL) is een blended methode wiskunde. Al jaar en dag is VBTL gekend voor krachtig wiskundeonderwijs in Vlaanderen. De methode laat verschillende onderwijsstijlen en didactische aanpakken toe en stelt de expertise van de leerkracht centraal.

 • Leerkrachtgestuurd onderwijs
 • Competentiegericht en probleemoplossend denken
 • Aandacht voor rekenvaardigheden, wiskundetaal en ICT
 • Instructievideo’s
 • Uitgebreid oefenaanbod

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

VBTL 5 D economie en wetenschappen - leerboek

Analyse 1a en reële functies deel 1

VBTL 5 D basis -
leerboek

Algebra

VBTL 4 D&A -
leerwerkboek

Telproblemen en ruimtemeetkunde

VBTL 4 D-5u -
leerboek

Meetkunde

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over VBTL

VBTL is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen (o.a. extra oefeningen, rekenbladen, GeoGebra applets, AlgebraKiT …) je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Duidelijke structuur

Doorheen het leer(werk)boek gebruiken we een eenduidige manier van formuleren. Het herhalend patroon helpt de leerlingen om alles te onthouden en te structureren. De begrippen, definities en eigenschappen worden duidelijk omschreven en in een passend kader geplaatst. We sluiten elk hoofdstuk af met een samenvatting en een reeks oefeningen.

De uitdagende oefeningen worden duidelijk aangegeven met een ster.

VBTL gaat verder dan alleen de wiskundelessen zelf. Dankzij het vele extra materiaal krijgen de leerlingen een ruimere kijk op wiskunde.

VBTL biedt een grote hoeveelheid aan oefenmateriaal waarmee de leerkracht aan zet is om met leerlingen individueel of in groep te differentiëren.

Naast de vele oefeningen in het boek biedt VBTL extra oefeningen per hoofdstuk aan op Polpo. Deze kun je inzetten als extra oefenmateriaal/differentiemateriaal, maar evengoed als evaluatiemateriaal. Ze zijn beschikbaar in Word, dus vrij aan te passen aan je eigen context.

Digitaal op Polpo

 • Digitale oefeningen
 • Lesvideo’s
 • Extra ondersteunend materiaal
 • Evaluatiemateriaal
 • Tips om te werken met de rekenmachine
 • Jaarplannen en concordantielijsten
 • Correctiesleutels
 • Bordboek

Op papier

 • Leerboeken en leerwerkboeken
 • Portfolio vaardigheden/computationeel denken
 • Extra’s voor in de wiskundeles:
  • Vakantieboeken voor thuis
   De vakantieboeken zijn ideaal voor leerlingen die op een speelse en creatieve manier de leerstof wiskunde willen herhalen tijdens de zomervakantie. Zo onderhouden ze de leerstof van het voorbije jaar en beginnen ze goed voorbereid aan het volgende schooljaar. Achteraan in het boek zit een theoriegids met een synthese van de belangrijkste leerstof. De oplossingen staan in het midden van het boek.
  • Formulekaarten
  • Wiskundewoordenboekje

VBTL 1

Getallen, algebra, data en onzekerheid  Meetkunde en metend rekenen  |  Portfolio Vaardigheden

VBTL 2

Getallen, algebra, data en onzekerheid  |  Meetkunde en metend rekenen  |  Portfolio Vaardigheden

VBTL 3

 • D – 4 uur
  Getallen: eerstegraadsfuncties en analytische meetkunde (D – 4 uur)  |  Meetkunde (D – 4 uur)  |  Logica: computationeel denken (D)
 • D – 5 uur
  Getallen: eerstegraadsfuncties en analytische meetkunde (D – 5 uur)  |  Meetkunde (D – 5 uur)  |  Logica: computationeel denken (D)  |  Statistiek (D)
 • D&A
  Getallen: verbanden en functies (D&A)  |  Meetkunde (D&A)  

VBTL 4

 • D – 4 uur
  Functies (D – 4 uur)  |  Vectoren, goniometrie en ruimtemeetkunde (D – 4 uur)  |  Discrete wiskunde (D – 4 uur)  |  Statistiek (D)
 • D – 5 uur
  Functies (D – 5 uur)  |  Meetkunde (D – 5 uur)  |  Discrete wiskunde (D – 5 uur)  |  Goniometrie en complexe getallen (D – 5 uur)
 • D&A
  Functies: stelsels van eerstegraadsvergelijkingen – data en onzekerheid (D&A)  |  Telproblemen en ruimtemeetkunde (D&A)  |  Vectoren en goniometrie (D&A)

VBTL 5

 • D – Gevorderde wiskunde
  VBTL 5 leerboek Analyse 1a: reële functies (zomer 2023) | Leerboek Analyse 1b: reële functies (zomer 2023) | Leerboek Analyse 2: differentiaalrekening (najaar 2023)
  VBTL 5/6 leerboek Matrices, stelsels, determinanten (najaar 2023)
  VBTL 5/6 leerboek Complexe getallen (najaar 2023)
  VBTL 5/6 module Groepentheorie (najaar 2023)
 • D – Economie & wetenschappen
  Leerboek Analyse 1a: reële functies (zomer 2023) | Leerboek Analyse 1b: reële functies (zomer 2023)
  VBTL 5/6 leerboek Matrices & stelsels (najaar 2023)
  VBTL 5/6 leerboek Complexe getallen (najaar 2023)
  VBTL 5/6 leerboek Analyse 2: differentiaalrekening (voorjaar 2024)
 • D – Basisvorming
  Leerboek Algebra (zomer 2023) | Leerboek Reële functies (najaar 2023)
  VBTL 5/6 leerboek Kansrekenen & statistiek (zomer 2023)
 • D – Humane wetenschappen
  VBTL 5 leerboek Statistiek (najaar 2023)
 • D&A
  VBTL 5 leerwerkboek Analyse 
  VBTL 5/6 leerwerkboek Uitgebreide analyse & algebra (najaar 2023, uitgave voor de specifieke vorming)

VBTL 6 – wordt verwacht

 • D – Gevorderde wiskunde

  VBTL 5/6 leerboek Analyse 3: Verloop van functies (verschijnt najaar 2023)
  VBTL 5/6 leerboek Combinatoriek & Kansrekenen (verschijnt najaar 2023)
  VBTL 5/6 leerboek Ruimtemeetkunde
  VBTL 5/6 leerboek Statistiek
  VBTL 6 leerboek Analyse 4: integraalrekening
  VBTL 5/6 module Vectorruimten
  VBTL 5/6 module Predicatenlogica (verschijnt begin 2024)
  VBTL 5/6 leerboek Kegelsneden, krommen, differentiaalvergelijkingen en reeksontwikkelingen

 • D – Economie en wetenschappen

  VBTL 5/6 leerboek Analyse 2: differentiaalrekening (verschijnt begin 2024)
  VBTL 6 leerboek Analyse 3: integraalrekening
  VBTL 5/6 leerboek Kansrekenen & statistiek (verschijnt begin 2024)

 • D – Basisvorming
  VBTL 6 leerboek Afgeleiden
 • D&A

  VBTL 6 leerwerkboek Kansrekenen & statistiek-
  VBTL 5/6 leerwerkboek Goniometrie & vectoren
  VBTL 6 leerwerkboek Financiële wiskunde*    

  * Deze uitgave valt weg volgens de leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

De boeken van VBTL worden herwerkt en geactualiseerd volgens de nieuwe eindtermen. De nieuwe uitgaven volgen de planning van de hervorming:

VBTL 1: beschikbaar
VBTL 2: beschikbaar
VBTL 3: beschikbaar 
Aanpassingen 2e graad: zomer 2024
VBTL 4: beschikbaar 
Aanpassingen 2e graad: zomer 2024
VBTL 5: beschikbaar
VBTL 6: zomer 2024

Nieuws, acties en inspiratie

Evenementen

Keurieusdagen

Neem in maart deel aan onze keurieusdagen en krijg toegang tot exclusieve inkijkexemplaren, webinars en gastlezingen.