die Keure Educatief

Wiskunde  |  A-stroom, D- en D&A-finaliteit

VBTL

Van Basis tot Limiet (VBTL) is een blended methode wiskunde. Al jaar en dag is VBTL gekend voor robuust wiskundeonderwijs in Vlaanderen. De methode laat verschillende onderwijsstijlen en didactische aanpakken toe en stelt de expertise van de leerkracht centraal.

 • Leerkrachtgestuurd onderwijs
 • Competentiegericht en probleemoplossend denken
 • Aandacht voor rekenvaardigheden, wiskundetaal en ICT
 • Instructievideo’s
 • Uitgebreid oefenaanbod

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

VBTL 3/4 D -
leerwerkboek

Statistiek

VBTL 3 D&A -
portfolio

Computationeel denken

VBTL 3 D-5u -
leerwerkboek

Meetkunde en Metend rekenen

VBTL 3 D-4u -
leerwerkboek

Getallen, eerstegraadsfuncties en analytische meetkunde

Maak een afspraak

Benieuwd naar een methode? Laat je contactgegevens na en onze adviseurs
helpen je graag verder.
De adviseur komt graag langs voor een
presentatie op school of online.

Ontdek meer over VBTL

VBTL is een blended methode, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal.
We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen (o.a. extra oefeningen, rekenbladen, GeoGebra applets, AlgebraKiT …) je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Duidelijke structuur

Doorheen het leer(werk)boek gebruiken we een eenduidige manier van formuleren. Het herhalend patroon helpt de leerlingen om alles te onthouden en te structureren. De begrippen, definities en eigenschappen worden duidelijk omschreven en in een passend kader geplaatst. We sluiten elk hoofdstuk af met een samenvatting en een reeks oefeningen.

Bij de oefeningen wordt het beheersingsniveau of de moeilijkheidsgraad duidelijk aangegeven, zodat elke leerling zich volledig thuis voelt in de methode.

VBTL gaat verder dan alleen de wiskundelessen zelf. Dankzij het vele extra materiaal krijgen de leerlingen een ruimere kijk op wiskunde.

VBTL biedt een grote hoeveelheid aan oefenmateriaal waarmee de leerkracht aan zet is om met leerlingen individueel of in groep te differentiëren.

Bij de evaluatie zetten we in op proces- en productevaluatie, de leerling en leerkrachten krijgen op die manier inzicht in de vorderingen tijdens de instructieweken. Afhankelijk van de activiteit gebeurt de evaluatie door de leerkracht of de leerling zelf.

Digitaal op Polpo

 • Digitale oefeningen
 • Lesvideo’s
 • Extra ondersteunend materiaal
 • Evaluatiemateriaal
 • Tips om te werken met de rekenmachine
 • Jaarplannen en concordantielijsten
 • Correctiesleutels
 • Bordboek

Op papier

 • Leerboeken en leerwerkboeken
 • Portfolio vaardigheden/computationeel denken
 • Extra’s voor in de wiskundeles:
  • Vakantieboeken voor thuis
   De vakantieboeken zijn ideaal voor leerlingen die op een speelse en creatieve manier de leerstof wiskunde willen herhalen tijdens de zomervakantie. Zo onderhouden ze de leerstof van het voorbije jaar en beginnen ze goed voorbereid aan het volgende schooljaar. Achteraan in het boek zit een theoriegids met een synthese van de belangrijkste leerstof. De oplossingen staan in het midden van het boek.
  • Formulekaarten
  • Wiskundewoordenboekje
  • Probleem-van-de-week-kalender

De boeken van VBTL worden herwerkt en geactualiseerd volgens de nieuwe eindtermen. De nieuwe uitgaven volgen de planning van de hervorming:

VBTL 1: beschikbaar
VBTL 2: beschikbaar
VBTL 3: beschikbaar
VBTL 4: beschikbaar
VBTL 5: zomer 2023
VBTL 6: zomer 2024

VBTL 1

Getallen, algebra, data en onzekerheid  Meetkunde en metend rekenen  |  Portfolio Vaardigheden

VBTL 2

Getallen, algebra, data en onzekerheid  |  Meetkunde en metend rekenen  |  Portfolio Vaardigheden

VBTL 3

 • D – 4 uur
  Getallen: eerstegraadsfuncties en analytische meetkunde (D – 4 uur)  |  Meetkunde (D – 4 uur)  |  Logica: computationeel denken (D)
 • D – 5 uur
  Getallen: eerstegraadsfuncties en analytische meetkunde (D – 5 uur)  |  Meetkunde (D – 5 uur)  |  Logica: computationeel denken (D)  |  Statistiek (D)
 • D&A
  Getallen: verbanden en functies (D&A)  |  Meetkunde (D&A)  

VBTL 4

 • D – 4 uur
  Functies (D – 4 uur)  |  Vectoren, goniometrie en ruimtemeetkunde (D – 4 uur)  |  Discrete wiskunde (D – 4 uur)  |  Statistiek (D)
 • D – 5 uur
  Functies (D – 5 uur)  |  Meetkunde (D – 5 uur)  |  Discrete wiskunde (D – 5 uur)  |  Goniometrie en complexe getallen (D – 5 uur)
 • D&A
  Functies: stelsels van eerstegraadsvergelijkingen – data en onzekerheid (D&A)  |  Telproblemen en ruimtemeetkunde (D&A)  |  Vectoren en goniometrie (D&A)

VBTL 5

 • D – Gevorderde wiskunde
  Leerboek Analyse 1a: reële functies (zomer 2023) | Leerboek Analyse 1b: reële functies (zomer 2023) | Leerboek Analyse 2: differentiaalrekening (najaar 2023)
  VBTL 5/6 leerboek Analyse 3: verloop van functies (februari 2024)
  VBTL 5/6 leerboek Matrices, stelsels, determinanten (najaar 2023)
  VBTL 5/6 leerboek Complexe getallen (najaar 2023)
  VBTL 5/6 module Groepentheorie (najaar 2023)
  VBTL 5/6 Combinatoriek & Kansrekening (voorjaar 2024)
 • D – Economie & wetenschappen
  Leerboek Analyse 1a: reële functies (zomer 2023) | Leerboek Analyse 1b: reële functies (zomer 2023)
  VBTL 5/6 leerboek Matrices & stelsels (najaar 2023)
  VBTL 5/6 leerboek Complexe getallen (najaar 2023)
  VBTL 5/6 leerboek Analyse 2: differentiaalrekening (voorjaar 2024)
 • D – Basisvorming
  Leerboek Algebra (zomer 2023) | Leerboek Reële functies (najaar 2023)
  VBTL 5/6 leerboek Kansrekenen & statistiek (zomer 2023)
 • D – Statistiek
  VBTL 5/6 leerboek Statistiek (najaar 2023)
 • D&A
  Leerwerkboek Analyse (zomer 2023)
  VBTL 5/6 leerwerkboek Kansrekenen & statistiek (najaar 2023)
  VBTL 5/6 leerwerkboek Uitgebreide analyse & algebra (najaar 2023)

Nieuws, acties en inspiratie

Inspiratie

Pi-dag

14 maart staat in het teken van pi-dag! Vier deze speciale dag ter ere van de wiskundige constante 3,14…