die Keure Educatief

Isaac-NRT: module Water(s)nood

Methode: Isaac-nrt

Isaac-NRT is de nieuwe methode Natuur, ruimte en techniek voor het secundair onderwijs van uitgeverij die Keure en is bedoeld voor de 1e graad A-stroom. De uitgave is geschikt voor alle netten en sluit perfect aan bij de nieuwe eindtermen. De modules zijn flexibel in te zetten, zowel voor scholen die Natuur, ruimte en techniek volledig interdisciplinair aanpakken als voor scholen die de 3 disciplines apart aanbieden, maar een vakoverschrijdend project organiseren.

Module Water(s)nood
In deze module behandel je het thema water vanuit verschillende invalshoeken: aggregatie en stofomzettingen, de waterhuishouding van plant en mens, scheidingstechnieken … Ook de relatie tussen neerslag en vegetatiezones komt hier aan bod. De leerlingen bestuderen verschillende manieren waarop de mens omgaat met grond- en oppervlaktewater, leren over hun watervoetafdruk en de verschillende soorten waterkrachtcentrales.

9,45

Bestelnummer: 908080246 ISBN: 9789048638772