die Keure Educatief

Isaac-fysica 3 – leerboek – D-1 uur

Methode: Isaac-fysica

Het leerboek Isaac-fysica 3 D1 behandelt een breed scala aan onderwerpen en geeft leerlingen uit het derde jaar D-finaliteit een eerste echte aanraking met fysica. Eerst wordt er verkend wat fysica precies inhoudt, hierbij wordt de wetenschappelijk onderzoeksmethode uitvoerig besproken. Deze wetenschappelijke methode wordt doorheen het verloop van Isaac-fysica veelvuldig toegepast. De leerlingen maken een eerste kennis met meetnauwkeurigheden, beduidende cijfers en benaderingsregels. Nu beschikken de leerlingen over de nodige tools om als fysici aan de slag te gaan. Het leerboek doorloopt vervolgens volgende onderwerpen:

  1. Verbanden tussen grootheden en massadichtheid: de concepten grootheid en eenheid worden uitgelegd en er wordt kennisgemaakt met verschillende grootheden en de bijhorende eenheden. Daarna wordt ook de massadichtheid van een stof experimenteel onderzocht.
  2. Kracht en verandering van beweging: de leerlingen maken kennis met de vectoriële grootheid kracht. Verschillende soorten krachten worden kort verkend. Verder leren de leerlingen ook het effect van krachten op de bewegingstoestand van een systeem en komen ze voor het eerst in aanraking met de eerste wet van Newton.
  3. De eenparige rechtlijnige beweging: verdergaand op de eerste wet van Newton wordt de eenparig rechtlijnige beweging uitgediept. Het verband tussen de posities op verschillende tijdstippen bij een eenparige rechtlijnige beweging wordt experimenteel onderzocht.
  4. Kracht en veld: de leerlingen zoomen dieper in op het onderscheid tussen contact- en veldkrachten. De zwaartekracht, het gewicht, de normaalkracht en de veerkracht worden besproken. Hierbij worden de zwaartekracht en de veerkracht experimenteel onderzocht.
  5. Druk: het concept druk wordt geïntroduceerd. Zowel druk op vaste stoffen als druk in gassen en vloeistoffen (atmosferische en hydrostatische druk) worden onderzocht. Het beginsel van Pascal wordt uitgelegd en als uitbreiding wordt er ook ingegaan op de archimedeskracht.

25,20

Bestelnummer: 908080453 ISBN: 9789048643134